Znáte Pavučinu? Je to Sdružení středisek ekologické výchovy, celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu.

Pavučina pomáhá rozvoji environmentální výchovy v České republice prostřednictvím sítě svých členů a ve spolupráci se svými partnery. Podporuje rozvoj takového vzdělávání, které přispívá k udržitelnému životu jednotlivců i společnosti a ochraně přírody v naší zemi a na naší planetě.

Podmínkou členství je činnost v oblasti ekologických výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků.

Členy jsou největší střediska ekologické výchovy, stejně jako celá řada středně velkých a malých organizací ze všech 13 krajů České republiky. Jsou mezi nimi nevládní organizace, domy dětí a mládeže, zoologické zahrady, muzea… Z všechny jmenujme například vzdělávací centrum TEREZA, ZOO Brno, Jihočeská univerzita, ekocentrum Chaloupky, centrum ekologických aktivit Sluňákov, Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn…

Mapku členských organizací najdete zde:

http://www.pavucina-sev.cz/rubrika/59-CLENOVE/index.htm

Pavučina je střešní organizací pro ty, kdo se věnují environmentální výchově v České republice. Pavučinu založilo 8 organizací v roce 1996 z potřeby prohloubit vzájemnou spolupráci. Dnes má 44 členů a 1pozorovatele.

Více: www.pavucina-sev.cz