České děti se účastní zájmových aktivit v kroužcích častěji než jejich vrstevníci v jiných zemích. Potvrdil to průzkum agentury Ipsos pro firmu Profi Credit mezi Čechy, Slováky, Bulhary a Poláky. Své děti podle něj do kroužků posílají dvě třetiny českých rodičů, zatímco například na Slovensku je to polovina. Většina Čechů vnímá mimoškolní aktivity dětí v kroužcích jako důležitou součást vzdělávání a výchovy.

Mezi nejpopulárnější patří v Česku podle výzkumu sportovní a umělecké kroužky.

V ČR není neobvyklé, když dítě po škole navštěvuje během týdne kroužky různého zaměření, v různých dnech střídá třeba sportovní, výtvarné, hudební nebo divadelní aktivity.

Podle odborníků mohou hrát kroužky důležitou roli při formování osobnosti dítěte a při předcházení šikaně.

Česká rada dětí a mládeže doporučuje rodičům naslouchat zájmům dítěte a nechat ho zejména v raném školním věku střídat aktivity, pokud si chce vyzkoušet něco jiného.