Chcete samostatné dítě? Najděte mu skautský oddíl! S naší mapou to zvládnete snadno.

Chcete, aby se vaše dítě o sebe umělo postarat, naučilo se vycházet a spolupracovat s ostatními dětmi a trávilo svůj volný čas v bezpečném prostředí? Najděte mu skautský oddíl!


Děti v Pavučině

Znáte Pavučinu? Je to Sdružení středisek ekologické výchovy, celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu.


Krajská rada Vysočina plánuje opět veletrh volného času

When you are alone for days or weeks at a time, you eventually become drawn to people. Talking to randos is the norm. I’ll never forget the conversation with the aquarium fisherman, forest ranger, and women at the Thai market. It’s refreshing to compare notes on life with people from vastly different backgrounds.


Tábor snů na jihu Čech

I was recently quoted as saying, “I don’t give a shit” if Instagram has more users than Twitter. If you read the article you’ll note there’s a big “if” before my not giving of said shit. Numbers are important. Number of users is important. So are lots of other things. Different services create value in different ways. Trust your gut as much (or more) than the numbers. Figure out what matters and build something good.


Dobrodružné hry a cvičení v přírodě

Kniha obsahuje téměř 200 námětů na nejrůznější typy her a představuje tak všestranný program pro pobyt v přírodě.


Hasičská olympiáda: česká výprava má 38 medailí včetně 14 zlatých

V sobotu 15. 7. 2017 večer skončila v rakouském Villachu tzv. hasičská olympiáda, tedy XXI. mezinárodní setkání hasičské mládeže a XVI. mezinárodní hasičská soutěž. Česká výprava, čítající 230 závodníků v 23 týmech, získala celkem 38 medailí, z toho 14 zlatých!


1. srpna 1907 vznikl skauting

Just the other day I happened to wake up early. That is unusual for an engineering student. After a long time I could witness the sunrise. I could feel the sun rays falling on my body. Usual morning is followed by hustle to make it to college on time. This morning was just another morning yet seemed different.