Ideální recept na jarní únavu znají tomíci, tedy členové Asociace TOM, kterých je v ČR více než 9000.

Díky Hořcové výzvě prožívají netradiční začátek jara. Hraví tomíci prověřují během dubna a května své síly v mnoha netradičních úkolech. Třeba musí přejít jeden kilometr poslepu, přenocovat doma na neobvyklém místě, strávit nějaký čas na stromě, uvařit oběd na ohni či přespat pod širákem. Zápolí mezi sebou jak oddíly, tak i jednotlivci, a to ve dvou kategoriích – děti (do 15 let včetně) a kmeti (od 16 let výše). Během hry je aktuální pořadí dostupné on-line na webu hry: www.horcovavyzva.cz. Vyhrává ten, který získá nejvíce bodů nebo nejdříve splní všechny úkoly.

Hořcová výzva 1

„Jedním bodem je oceněn třeba úklid deseti odpadků z krajiny,“ upřesňuje Anežka Klabanová, spoluorganizátorka HOŘCOVÉ VÝZVY a dodává: „Znamená to projít se po okolní krajině a odnést z ní deset předmětů, které do ní rozhodně nepatří. Jednobodově je ohodnoceno i přišití knoflíku, po celý den nepoužívání výtahů či eskalátorů nebo vlastnoručně připravená svačina do školy.“
Mezi dvoubodové úkoly patří např: vylezení na strom do výšky dvou metrů a setrvání na něm minimálně patnáct minut či zahánění žízně po celý den pouze čistou vodu. Za den bez mobilu nebo dva dny bez sladkostí získá účastník výzvy body tři. Nejvíce (pěti body) hodnocenými jsou třeba úkoly: ujdi poslepu jeden kilometr, rozdělej oheň ocílkou – třením dřev nebo lupou, nebo otužuj se – pět dní po sobě si dej ledovou sprchu. Některé úkoly jsou určeny pro jednotlivce, mnohé je lépe řešit v rámci party či oddílu.

Hořcová výzva 2

Vedle řady zajímavých cen čeká na účastníky především dobrý pocit, spousta zážitků a často poznání sebe sama!

Hořcová výzva 3

Důležité odkazy:
Web: www.horcovavyzva.cz
Událost na FB: https://www.facebook.com/Horcovavyzva/
Klip: https://youtu.be/Ho2MQOxfvcE

Co byste měli vědět o tomících:
• Asociace turistických oddílů mládeže ČR (Asociace TOM) je spolek dětí a mládeže s celorepublikovou působností zaměřený především na turistiku a tábornictví. Funguje od roku 1991.
• Členy Asociace TOM jsou tomíci. Těch je více než 9000 a scházejí se na oddílových schůzkách, podnikají řadu tuzemských i zahraničních výprav, v létě pořádají tábory, lezou po horách, sjíždějí řeky, běhají turistické závody, organizují akce pro veřejnost.
• Tomíci mohou využívat šestnáct asociačních základen, dobře vybavených chat a chalup, čtyřikrát za rok si přečíst časopis Tomík, účastnit se sněmů, školení a letních táborových škol.
• Asociace TOM spolupracuje s Klubem českých turistů, organizací, která pečuje o všestranný rozvoj turistiky v českých zemích.