Jak správně vybrat letní tábor podle České rady dětí a mládeže

Jak vybrat správný tábor, kde se bude dítě cítit dobře?

Jak poznat, že organizátorům můžete důvěřovat?

Na co si dát pozor, na co se ptát a co si o táboře zjistit?

Podívali jsme se na celou problematiku očima těch nejpovolanějších, tedy táborových vedoucích, psychologů a také pracovníků z center volného času mládeže. Díky svým zkušenostem mohou přispět cennými radami.

1. NEPODCEŇUJTE NÁZOR DÍTĚTE Nechte své dítě spolurozhodovat o tom, který tábor je pro něj nejlepší – s pocitem, že si tábor vybralo samo, se na něj bude určitě těšit víc. Zejména věnujte pozornost volbě typu ubytování (stany, chatky, budova), programu tábora. Nabídněte dítěti několik možností, které pokládáte za přijatelné, ale finální rozhodnutí nechte na něm.

2. SEŽEŇTE DÍTĚTI PARŤÁKA Jestliže vaše dítě vyráží na letní tábor poprvé, může být poněkud ustrašené. Zjistěte, na jaký tábor jedou kamarádi vašeho dítěte či spolužáci ze školy. Dítě ocení, že bude na táboře s někým, koho zná. Má-li dítě staršího sourozence, popřípadě bratrance/sestřenici, pošlete je na tábor společně. Už jen to, že bude vědět, vedle koho se posadí ve vlaku, mu dodá pocit většího bezpečí.

3. DŮVĚRYHODNOST – Je organizátor tábora důvěryhodný? Nejlepší je účast na táboře organizace, kde je dítě zapojeno v celoroční činnosti. Dále je určitě důležité doporučení od známých na základě vlastních zkušeností – to jsou vždy nejlepší reference. To se vám ale vždy nepodaří. Rozhodně neváhejte obětovat čas na zjištění referencí o organizátorovi tábora, táborových vedoucích i místu konání tábora. Důležitým znakem důvěryhodnosti je ochota pořadatele tyto informace včas poskytnout.

4. CENA – Co všechno zahrnuje cena tábora? Nechte si vyložit položky tvořící cenu tábora. Zajímejte se, zda je cena stanovena tak, že děti ani rodiče již nebudou mít v souvislosti s táborem a jeho programem žádné další výdaje, zda kapesné, které dítěti dáte s sebou, využije jen pro svoji vlastní potřebu a ne za nejrůznější doplatky za program. Zeptejte se, zda jsou v ceně zahrnuty případné vstupy (na koupaliště, do památek, doprava při celodenních výletech nebo půjčení potřebného vybavení atd.). Důležitá je také informace, zda je součástí ceny tábora doprava tam i zpět nebo zda si pro dítě budete muset přijet do místa konání. Je také dobré si zjistit, zda je v ceně zahrnuto také úrazové pojištění a jaký je jeho rozsah.

5. HYGIENA – Vyhovuje tábor hygienickým předpisům? Všechny tábory (dle vyhlášky zotavovací akce), které jsou organizovány pro 30 dětí, musí splňovat hygienickou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001. Tento předpis stanovuje přísné hygienické podmínky. Takový tábor musí být nahlášen na příslušné krajské hygienické stanici v místě konání tábora. Zajímejte se o počet dětí na táboře. Jestliže je tábor totiž oficiálně připravován pro méně než 30 dětí, nebude pod kontrolou hygienické stanice. Neznamená to automaticky, že hygiena nebude stát za moc, ale měli byste mít všechny informace.

6. ZÁZEMÍ TÁBORA Každý tábor má jiné vybavení a poskytuje jiné zázemí. Poptejte se na vybavení tábora: jaké jsou typy chatek nebo jestli mají stany pevnou podlážku, jak je řešeno umývání a umývání v teplé vodě, zda jsou toalety (latríny) oddělené pro chlapce, dívky a vedoucí, jak je zařízena kuchyně a sklad potravin. Ale nejedná se pouze o typ ubytování či kvalitu matrací. V případě, že chcete vyslat dítě na tábor, kde se bude učit cizímu jazyku, budou pro vás zajímavé typy učebnic a výukový plán, zatímco v případě, kdy se bude dítě učit programovat nebo stříhat videa na YouTube, vás bude zajímat technické zázemí. Někdo naopak upřednostní tábory ve stanech na zelené louce, kde při zachování požadovaných hygienických standardů bude komfort, záměrně minimální.

7. KVALIFIKACE – Mají vedoucí odpovídající kvalifikaci? Zajímejte se o personální obsazení vedení. Kolik tam bude vedoucích a praktikantů (instruktorů), kdo bude zdravotník a zda a kým je řádně proškolen, kdo bude zodpovídat za přípravu jídla. V žádném právním předpise není v současné době zakotvena povinnost pro hlavní vedoucí ani další pracovníky tábora absolvovat jakékoli školení (výjimkou je pouze zdravotník). Ale správný tábor má kvalifikované vedoucí – absolvovali příslušné školení nebo mají dostatek zkušeností ze své dlouhodobé práce s dětmi.


8. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ – Bude na táboře kvalifikovaný zdravotník? Na každém táboře by měl být po celou dobu přítomen zdravotník. Takový zdravotník musí projít příslušným školením, a má tedy oprávnění k výkonu funkce zdravotníka na dětských zotavovacích akcích. Zdravotník má po celou dobu tábora řadu povinností – například vede zdravotní deník, do kterého zapisuje informace o veškerých zdravotních komplikacích. Zodpovědný zdravotník má také kontakt na nejbližšího lékaře, který může pomoci při závažnějších komplikacích. Pokud zdravotník bere svoji funkci opravdu vážně, bude se vás ptát na léky, které vaše dítě pravidelně užívá a také vám po skončení tábora poskytne kompletní informace o případných zdravotních problémech vašeho dítěte. Zeptejte se také na klíšťata – může to být důležité při případném onemocnění, které se může projevit až za delší dobu po návratu z tábora. Vaší povinností je před nástupem na tábor doručit pořadateli posudek zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci. Tento posudek vystavuje praktický lékař dítěte. Obvykle bývá zpoplatněn. Ceny se pohybují od 80 do 400 Kč, záleží na ceníku lékaře. Tento posudek má platnost 1 rok. Vyžádejte si jej po skončení tábora zpět, můžete ho použít i pro další tábory nebo školy v přírodě. Dále předáváte potvrzení o bezinfekčnosti dítěte, které musí být vyplněno v den odjezdu.

9. PROGRAM – Jaký je program tábora? Chtějte znát program. Chtějte znát konkrétní činnosti. Co budou děti celou dobu tábora dělat, kam půjdou na výlet, jaká je pro ně připravená činnost v případě deště. Chtějte znát denní režim (časové rozvržení činností, nástupy, programové bloky, stravování apod.) – je podezřelé, když na táboře vládne příliš velká benevolence. Přejte si být seznámeni s táborovým řádem – co je zakázáno na tábor vozit, zda a kdy jsou povoleny návštěvy, jestli budou děti chodit na noční hlídky. Programem dobrého tábora se prolíná celotáborová hra, jejíž motivace většinou ovlivňuje celý tábor.

10. STRAVOVÁNÍ – Bude na táboře zajištěno kvalitní stravování? Strava 5× denně a zajištěný pitný režim jsou samozřejmostí každého dobrého tábora. Jídelníček by měl být dostatečně pestrý a porce dost velké pro děti. Kdyby vaše dítě nemohlo jíst určité jídlo, třeba z důvodu alergie, upozorněte na tuto skutečnost ve zdravotní dokumentaci zdravotníka či osobně hlavního vedoucího. Zajímejte se o podíl dětí na přípravě jídel i další pomocné práce v kuchyni.

11. PŘÍLIŠ NEUSILUJTE O OSOBNÍ KONTAKT Je mnohokrát ověřeno, že odloučení bývá pro rodiče leckdy těžší než pro děti. Proto organizátoři táborů rodičům radí své stesky a strachy překonat a rozhodně se nesnažit o osobní kontakt s dítětem. Dítě má na táboře obvykle pravidelný režim a povinnosti, i když zábavné. Je to jednoduše úplně jiný život, než když je doma. Proto mu návštěva rodičů může spíše uškodit. Dítě se může cítit zbytečně kontrolováno, ostatní táborníci se mu dokonce mohou posmívat. Nebo naopak pohledem na rodiče pocítí stesk. Kdyby se cokoli dělo, dítěti se nesnesitelně stýskalo, hlavní vedoucí by se jistě ozval a situaci s rodiči řešil. Stejné je to i s mobilními telefony, většina táborů je dokonce zakazuje. Zvonění telefonů a pípání esemesek opět narušuje režim a chod tábora.