Kniha obsahuje téměř 200 námětů na nejrůznější typy her a představuje tak všestranný program pro pobyt v přírodě.

Pravidla her jsou podrobná a dobře pochopitelná, hry mají obvykle několik obměn pro mladší a starší hráče nebo na ztížení pravidel pro zkušenější hráče. Příručku určitě využijete nejen na tábory a prázdninové pobyty.

Tradiční zásobu her učitelů a vedoucích obohatí kniha nejen o náměty na hry, ale především o nový způsob motivace hráčů a hodnocení her.

Přínosem je také důraz na spolupráci, vzájemný kontakt, důvěru a řešení problémů.

Úvodní část pojednává o významu hry a dobrodružství ve výchově a při rozvoji osobnosti a vzájemných vztahů ve skupině. Seznamuje také s novými trendy, vysvětluje základní pravidla pro přípravu a vedení her i zásady bezpečnosti.

Hlavní část knihy tvoří hry, které představují všestranný program pro pobyt v přírodě, mnohé z nich však lze hrát i v místnosti. Hry seznamovací, kontaktní, soutěživé, rozvíjející vzájemnou důvěru, orientované na řešení problémů, ekohry, dramatizace zážitků a závěrečné ceremoniály pomáhají z pobytu v přírodě vytěžit přínosné a nezapomenutelné zážitky.

Více než třísetstránkovou knihu Jana Neumana s veselými ilustracemi Petra Ďoubalíka vydalo nakladatelství Portál v roce 2014. Kniha je dosud k dostání, tč. za 287 Kč