Dlouhodobě k nejoblíbenějším dětským a mládežnickým organizacím patří Liga lesní moudrosti (Woodcraft)

Cílem této organizace je přivést člověka do přírody a naučit jej zde pobývat jen s nejnutnějšími vymoženostmi civilizace, aby se tak vzkřísily jemnější stránky jeho ducha a jeho sounáležitosti s prostředím, ze kterého vzešel.

Woodcraft však nechce z lidí vychovávat Indiány či pravěké lovce, nehlásá útěk z civilizace do přírody. Klade si za úkol vrátit člověka tam, kam patří, pomoci mu nalézt kořeny skutečného lidství. Prostředkem k tomu je právě pobyt v přírodě, spojený s pozorováním, přemýšlením a zhotovováním různých předmětu. Zaměřuje se na táboření po vzoru Indiánů, zálesáků, pravěkých lidí atd. Indián se stal vzorem nejen pro své dokonalé soužití s přírodou, ale též svému smyslu pro krásu a pro své lidské vlastnosti.

Téměř veškerá činnost Ligy lesní moudrosti leží v kmenech. Kmenové zřízení je nejlepším systémem organizace volného času dětí. Existují kmeny dětské a dospělé, ale táboří i rodiny s těmi nejmenšími. Členové kmenů spolu prožívají nejen letní tábory, cyklistické a turistické akce, horolezecké anebo lyžařské výpravy a pravidelné schůzky, ale i vánoce, narozeniny, své radosti i bolesti a vzájemně by si i měli pomáhat.

Dětské kmeny se svou činností (která se od jiných organizací liší v důrazu na výše uvedené věci) snaží v lidech rozvíjet kladné vlastnosti jako je úcta ke svému okolí, harmonické vztahy s ostatními lidmi a v neposlední řadě i vztah k sobě, svému tělu a duši.

Více:
https://www.woodcraft.cz/