Nespokojí se vaše dítě s frázemi a tradičními odpověďmi? Tak Klub Pathfinder je pro něj ta správná volba #kamchodit.

PATHFINDER = stopař, zvěd, průzkumník
Je to ten, kdo jde vždy vpředu, aby našel cestu pro ty, kteří půjdou za ním. Ten, kdo si umí poradit v každé situaci a nezalekne se žádné překážky. Je to ten, na kterého s důvěrou spoléhají ti, kteří se nevyznají. Ten, kdo zná cestu a ukazuje ji jiným.

Cílem spolku je pracovat s dětmi a mládeží, pomoci jim se základní orientací v životě, v získání užitečných a správných návyků, vlastností a dovedností. Vést děti a mládež k odpovědnosti k sobě, druhým lidem, k životnímu prostředí i ke Stvořiteli.
To vše se děje prostřednictvím pravidelné oddílové činnosti, víkendových tematických setkání, celostátních nebo oblastních srazů a letních táborů nebo mezinárodních camporee. Klub Pathfinder se věnuje také výchově a vzdělávání kvalitních dospělých vedoucích oddílů. Aktivity jsou určené pro registrované členy, ale i pro neorganizované děti a mládež. Součástí působení je také zřetelný postoj k alkoholu a drogám.
Klub Pathfinder