Potvrzení o zdravotní způsobilosti je povinnou součástí zdravotní dokumentace každého účastníka tábora, školy v přírodě či na lyžařského výcviku. V listopadu vstoupila v platnost novela zákona o veřejném zdraví, která mj. prodlužuje platnost potvrzení z jednoho na dva roky.
Změny se podařilo dosáhnout v úzké spolupráci s Českou radou dětí a mládeže a poslancem Janem Farským, který se jako poslanec zabývá mj. právě podmínkami pro činnost spolků dětí a mládeže.

Prakticky to znamená, že na preventivní prohlídce, která je v době věku účastí dětí na letních táborech v dvouleté periodě, vydá dětský lékař i toto potvrzení – a rodiče s dětmi pro ně nebudou muset chodit zvlášť a každý rok. A samozřejmě tak odpadne i platba za (opakované) vydání tohoto posudku.
Rozhovor s Honzou Farským si můžete přečíst zde.